Đĩa mài kim cương Eibenstock

Đĩa mài kim cương Eibenstock


Dia mai kim cuong Eibenstock

Đĩa mài kim cương Eibenstock xuất xứ Châu Âu có thể mài hầu hết các vật liệu, có tốc độ loại bỏ vật liệu cao, tuổi thọ lâu
Đĩa mài kim cương Eibenstock dùng để mài, làm phẳng các bề mặt gồ ghề, mài các vật liệu bê tông, loại bỏ các đường nối khi láng nền, hồ dư, xoa phẳng và làm áo phủ, xoa vữa, sơn, phủ,...

STT
Đĩa mài
Hình ảnh
1
Đĩa mài kim cương Ø 125 mm

Mài vữa


2
Đĩa mài  kim cương Ø 125 mm
Cho bê tông, loại tiêu chuẩn

3
Đĩa mài  kim cương Ø 180 mm
Mài vữa

4
Đĩa mài kim cương Ø 125 mm
Rapid K, cho các lớp phủ

5
Đĩa mài Tungsten carbide* Ø 125 mm
Thô
Va
Mịn6
Đĩa mài kim cương Ø 180 mm
Bê tông7
Đĩa mài kim cương Ø 235 mm
Bê tông

8
Đĩa mài kim cương Ø 125 mm

Cho nhựa nhiệt dẻo


9
Đĩa mài PCD Ø 180 mm
Vấu tròn


10
Đĩa mài PCD - Ø 125 mm
Vấu nhọn


11
Mảnh mài PCD - dạng trượt - bộ 5 miếng
Có thanh đỡ
Vấu tròn

12
Đĩa mài PCD O 100 mm

Vấu nhọn


13
Mảnh mài kim cương-dạng trượt - bộ 5 miếng
Bê tông


14
Lưỡi mài ngôi sao 5 cánh, 16 cánh

15
Mảnh mài kim cương - dạng trượt - bộ 5 miếng
Vữa


16
Lưỡi mài ngôi sao cánh thẳng, 16 cánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat