Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B

Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B
- Code 4200

Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B

Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B là thép gió, form B, phía trước có rãnh, closed, cắt bên phải.
Ứng dụng của khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B : Răng hệ mét theo tiêu chuẩn ISO- DIN 13. Cắt ren ngoài
Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B
Đơn vị đóng gói
bis / up to MF 24 = 1 St.

M  mm    Ø mm  
 Thread    Pitch    Outside    Part-No.  
 M 3    0,50    20 x 5    4200 11 00300  
 M 4    0,70    20 x 5    4200 11 00400  
 M 5    0,80    20 x 5    4200 11 00500  
 M 6    1,00    20 x 5    4200 11 00600  
 M 8    1,25    25 x 9    4200 11 00800  
 M 10    1,50    30 x 11    4200 11 01000  
 M 12    1,75    38 x 14    4200 11 01200  
 M 14    2,00    38 x 14    4200 11 01400  
 M 16    2,00    45 x 18    4200 11 01600  
 M 18    2,50    45 x 18    4200 11 01800  
 M 20    2,50    45 x 18    4200 11 02000  
 M 22    2,50    55 x 22    4200 11 02200  
 M 24    3,00    55 x 22    4200 11 02400  

Khuôn taro ren ngoài HSS ren M DIN 223B
- Code 4200 SB / Đóng gói riêng

Đơn vị đóng gói
 với 1 cái trong 1 bao riêng

 M   mm    Ø mm  
 Thread    Pitch    Outside    Part-No.  
 M 3    0,50    20 x 5    4200 07 00300  
 M 4    0,70    20 x 5    4200 07 00400  
 M 5    0,80    20 x 5    4200 07 00500  
 M 6    1,00    20 x 5    4200 07 00600  
 M 8    1,25    25 x 9    4200 07 00800  
 M 10    1,50    30 x 11    4200 07 01000  
 M 12    1,75    38 x 14    4200 07 01200  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat