Mũi khoan gỗ Auger chuôi SDS-Plus

Mũi khoan gỗ Auger chuôi SDS-Plus
- Code 3210

Mũi khoan gỗ Auger chuôi SDS-Plus
Đơn vị đóng gói
bis / up to 25,0 mm Ø = 1 St.

Mũi khoan gỗ Auger chuôi SDS-Plus Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 8,0    235    160    3210 07 00823  
 10,0    235    160    3210 07 01023  
 10,0    460    360    3210 07 01046  
 12,0    235    160    3210 07 01223  
 12,0    460    360    3210 07 01246  
 14,0    235    160    3210 07 01423  
 14,0    460    360    3210 07 01446  
 16,0    235    160    3210 07 01623  
 16,0    460    360    3210 07 01646  
 18,0    235    160    3210 07 01823  
 18,0    460    360    3210 07 01846  
 20,0    235    160    3210 07 02023  
 20,0    460    360    3210 07 02046  
 22,0    235    160    3210 07 02223  
 22,0    460    360    3210 07 02246  
 22,0*    600    520    3210 07 02260  
 24,0    235    160    3210 07 02423  
 24,0    460    360    3210 07 02446  
 25,0    235    160    3210 07 02523  
 25,0    460    360    3210 07 02546  
 25,0*    600    520    3210 07 02560  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat