Mũi khoan rút lõi bê tông ướt Eibenstock

Mũi khoan rút lõi bê tông ướt Eibenstock


Mui khoan rut loi be tong uot Eibenstock

Mũi khoan rút lõi bê tông ướt Eibenstock (sản xuất tại Đức),  với nhiều kích cỡ khác nhau đáp ứng được mọi nhu cầu của người sử dụng. Tương thích các loại máy khoan rút lõi bê tông có trên thị trường.


Loại mũi khoan
Đường kính (mm)
Chiều dài (mm)
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼
166
140
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
186
140
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
200
140
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
18
300
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
20
300
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
25
300
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
31
300
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
38
420
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
41
420
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
51
420
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
41
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
51
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
61
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
71
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
81
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
91
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
101
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
106
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
111
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
121
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
126
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
131
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
141
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
151
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
161
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
171
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
181
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
201
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
211
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼
225
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
250
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
257
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
300
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
350
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“
400
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼
450
450
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
8
150
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
10
150
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
12
150
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
14
250
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
16
250
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
18
250
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
20
250
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
22
250
Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P
25
250

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat