Mũi taro máy rãnh thẳng HSS, HEE-E ren M DIN 371/376 Form B

Mũi taro máy rãnh thẳng HSS, HEE-E ren M DIN 371/376 Form B
- Code 4140 • 4141

Mũi taro máy rãnh thẳng HSS

Mũi taro máy rãnh thẳng HSS dạng B-Lỗ xuyên
Ứng dụng của mũi taro máy rãnh thẳng HSS: hệ ren mét - ISO - DIN 13

Mũi taro máy rãnh thẳng HSS

Đơn vị đóng gói
bis / up to M 24 = 1 St.


M  mm    Ø mm  
 Thread    Pitch    Core Hole    Part-No.  
 DIN 371     
 M 3    0,50    2,50    4140 03 00300  
 M 4    0,70    3,30    4140 03 00400  
 M 5    0,80    4,20    4140 03 00500  
 M 6    1,00    5,00    4140 03 00600  
 M 8    1,25    6,80    4140 03 00800  
 M 10    1,50    8,50    4140 03 01000  
 DIN 376     
 M 12    1,75    10,20    4141 03 01200  
 M 14    2,00    12,00    4141 03 01400  
 M 16    2,00    14,00    4141 03 01600  
 M 18    2,50    15,50    4141 03 01800  
 M 20    2,50    17,50    4141 03 02000  
 M 22    2,50    19,50    4141 03 02200  
 M 24    3,00    21,00    4141 03 02400  

Code 4140 • 4141 SB / bao gói riêng


Mũi taro máy rãnh thẳng HSS
Đơn vị đóng gói
with 1 pc. in Display-Wallet


 M  mm    Ø mm  
 Thread    Pitch    Core Hole    Part-No.  
 DIN 371     
 M 3    0,50    2,50    4140 07 00300  
 M 4    0,70    3,30    4140 07 00400  
 M 5    0,80    4,20    4140 07 00500  
 M 6    1,00    5,00    4140 07 00600  
 M 8    1,25    6,80    4140 07 00800  
 M 10    1,50    8,50    4140 07 01000  
 DIN 376     
 M 12    1,75    10,20    4141 07 01200  
 M 14    2,00    12,00    4141 07 01400  
 M 16    2,00    14,00    4141 07 01600  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat