Mũi khoan đuôi cá

Mũi khoan đuôi cá - Code 3410 • 3411

Mũi khoan đuôi cá

Mũi khoan đuôi cá là mũi khoan mồi và 2 cạnh cắt 2 bên, chuôi lục giác làm bằng thép hợp kim đặc biệt, xử lý nhiệt, đánh bóng 1 phần
Ứng dụng của mũi khoan đuôi cá : khoan gỗ mềm, dầm xà, ván gỗ dăm

Mũi khoan đuôi cá

Đơn vị đóng gói
bis / up to 40,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm  
 mm    Overall    Part-No.  
 6,0    150    3410 07 00600  
 8,0    150    3410 07 00800  
 10,0    150    3410 07 01000  
 12,0    150    3410 07 01200  
 13,0    150    3410 07 01300  
 14,0    150    3410 07 01400  
 16,0    150    3410 07 01600  
 17,0    150    3410 07 01700  
 18,0    150    3410 07 01800  
 19,0    150    3410 07 01900  
 20,0    150    3410 07 02000  
 22,0    160    3410 07 02200  
 24,0    160    3410 07 02400  
 25,0    160    3410 07 02500  
 26,0    160    3410 07 02600  
 28,0    160    3410 07 02800  
 30,0    160    3410 07 03000  
 32,0    160    3410 07 03200  
 34,0    160    3410 07 03400  
 35,0    160    3410 07 03500  
 36,0    160    3410 07 03600  
 38,0    160    3410 07 03800  
 40,0    160    3410 07 04000  
 6,0    400    3411 07 00600  
 8,0    400    3411 07 00800  
 10,0    400    3411 07 01000  
 12,0    400    3411 07 01200  
 13,0    400    3411 07 01300  
 14,0    400    3411 07 01400  
 16,0    400    3411 07 01600  
 18,0    400    3411 07 01800  
 19,0    400    3411 07 01900  
 20,0    400    3411 07 02000  
 22,0    400    3411 07 02200  
 24,0    400    3411 07 02400  
 25,0    400    3411 07 02500  
 26,0    400    3411 07 02600  
 28,0    400    3411 07 02800  
 30,0    400    3411 07 03000  
 32,0    400    3411 07 03200  
 35,0    400    3411 07 03500  
 38,0    400    3411 07 03800  
 40,0    400    3411 07 04000  

Mũi khoan đuôi cá - Code 3420  Extension for Flat Bits


Đơn vị đóng gói
bis / up to 40,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm  
 mm    Overall    Part-No.  
 14,0    300    3420 05 01430  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat