Mũi khoan bê tông SDS-plus

Mũi khoan bê tông SDS-plus
- Code 2590

Mũi khoan bê tông SDS-plus

Mũi khoan bê tông SDS-plus là mũi khoan búa với đầu mũi cacbua vonfram, góc mũi 130°.
Ứng dụng của mũi khoan bê tông SDS-plus : Dùng cho máy khoan búa với trục gài với SDS-plus locking.


Mũi khoan bê tông SDS-plus
Đơn vị đóng gói
bis / up to 26,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 4,0    110    50    2590 05 04011  
 5,0    110    50    2590 05 05011  
 5,0    160    100    2590 05 05016  
 5,5    110    50    2590 05 05511  
 5,5    160    100    2590 05 05516  
 6,0    110    50    2590 05 06011  
 6,0    160    100    2590 05 06016  
 6,0    210    150    2590 05 06021  
 6,0    260    200    2590 05 06026  
 6,5    110    50    2590 05 06511  
 6,5    160    100    2590 05 06516  
 6,5    210    150    2590 05 06521  
 6,5    260    200    2590 05 06526  
 7,0    160    100    2590 05 07016  
 8,0    110    50    2590 05 08011  
 8,0    160    100    2590 05 08016  
 8,0    210    150    2590 05 08021  
 8,0    260    200    2590 05 08026  
 8,0    310    250    2590 05 08031  
 8,0    460    400    2590 05 08046  
 10,0    110    50    2590 05 10011  
 10,0    160    100    2590 05 10016  
 10,0    210    150    2590 05 10021  
 10,0    260    200    2590 05 10026  
 10,0    310    250    2590 05 10031  
 10,0    460    400    2590 05 10046  
 10,0    600    550    2590 05 10060  
 12,0    160    100    2590 05 12016  
 12,0    210    150    2590 05 12021  
 12,0    260    200    2590 05 12026  
 12,0    310    250    2590 05 12031  
 12,0    460    400    2590 05 12046  
 12,0    600    550    2590 05 12060  
 12,0    1000    950    2590 05 12010  
 14,0    160    100    2590 05 14016  
 14,0    210    150    2590 05 14021  
 14,0    260    200    2590 05 14026  
 14,0    310    250    2590 05 14031  
 14,0    460    400    2590 05 14046  
 14,0    600    550    2590 05 14060  
 14,0    1000    950    2590 05 14010  
 15,0    160    100    2590 05 15016  
 15,0    260    200    2590 05 15026  
 16,0    160    100    2590 05 16016  
 16,0    210    150    2590 05 16021  
 16,0    300    250    2590 05 16030  
 16,0    450    400    2590 05 16046  
 16,0    600    550    2590 05 16060  
 16,0    1000    950    2590 05 16010  
 18,0    200    150    2590 05 18020  
 18,0    300    250    2590 05 18030  
 18,0    450    400    2590 05 18046  
 18,0    600    550    2590 05 18060  
 18,0    1000    950    2590 05 18010  
 20,0    200    150    2590 05 20020  
 20,0    300    250    2590 05 20030  
 20,0    450    400    2590 05 20046  
 20,0    600    550    2590 05 20060  
 20,0    1000    950    2590 05 20010  
 22,0    250    200    2590 05 22025  
 22,0    300    250    2590 05 22030  
 22,0    450    400    2590 05 22046  
 22,0    600    550    2590 05 22060  
 22,0    1000    950    2590 05 22010  
 24,0    250    200    2590 05 24025  
 24,0*    300    250    2590 05 24030  
 24,0    450    400    2590 05 24046  
 25,0*    450    400    2590 05 25046  
 26,0* 450 400  2590 05 26046 
26,0*   600 550 2590 05 26060  

Mũi khoan bê tông SDS-plus
- Code 2590 -Big-Pack với 10 or 5 pcs.

Mũi khoan bê tông SDS-plus

Đơn vị đóng gói
bis / up to 12,0 x 260 mm = 10 St.
bis / up to 12,0 x 310 mm = 5 St.
bis / up to 14,0 x 260 mm = 5 St.


 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Qty / Pack    Part-No.  
 5,0    110    50    10    2590 09 05011  
 5,0    160    100    10    2590 09 05016  
 6,0    110    50    10    2590 09 06011  
 6,0    160    100    10    2590 09 06016  
 6,0    210    150    10    2590 09 06021  
 6,0    260    200    10    2590 09 06026  
 8,0    110    50    10    2590 09 08011  
 8,0    160    100    10    2590 09 08016  
 8,0    210    150    10    2590 09 08021  
 8,0    260    200    10    2590 09 08026  
 10,0    160    100    10    2590 09 10016  
 10,0    210    150    10    2590 09 10021  
 10,0    260    200    10    2590 09 10026  
 10,0    310    250    5    2590 09 10031  
 12,0    160    100    10    2590 09 12016  
 12,0    210    150    10    2590 09 12021  
 12,0    260    200    10    2590 09 12026  
 12,0    310    250    5    2590 09 12031  
 14,0    160    100    5    2590 09 14016  
 14,0    210    150    5    2590 09 14021  
 14,0    260    200    5    2590 09 14026  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat