Mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác

Mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác
- Code 3200

Mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác

Mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác là mũi khoan tự mồi, 1 mép cắt, đầu mũi dạng bước đặc biệt chuôi lục giác (max. SW 12).
Ứng dụng của mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác : Khoan chính xác với khả năng loại phoi nhanh cho gỗ cứng và  mềm. Mũi dạng bước nên khoan được gỗ ướt

Mũi khoan gỗ Auger chuôi lục giác

Đơn vị đóng gói
bis / up to 32,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Gesamt Overall    Spiral Flute    Artikel-Nr. Part-No.  
 6,0    155    90    3200 07 00615  
 6,0    235    160    3200 07 00623  
 6,0    320    255    3200 07 00632  
 6,0    460    360    3200 07 00646  
 6,0    600    520    3200 07 00660  
 8,0    155    90    3200 07 00815  
 8,0    235    160    3200 07 00823  
 8,0    320    255    3200 07 00832  
 8,0    460    360    3200 07 00846  
 8,0    600    520    3200 07 00860  
 10,0    95    60    3200 07 01095  
 10,0    155    90    3200 07 01015  
 10,0    235    160    3200 07 01023  
 10,0    320    255    3200 07 01032  
 10,0    460    360    3200 07 01046  
 10,0    600    520    3200 07 01060  
 12,0    95    60    3200 07 01295  
 12,0    155    90    3200 07 01215  
 12,0    235    160    3200 07 01223  
 12,0    320    255    3200 07 01232  
 12,0    460    360    3200 07 01246  
 12,0    600    520    3200 07 01260  
 13,0    235    160    3200 07 01323  
 14,0    155    90    3200 07 01415  
 14,0    235    160    3200 07 01423  
 14,0    320    255    3200 07 01432  
 14,0    460    360    3200 07 01446  
 14,0    600    520    3200 07 01460  
 16,0    95    60    3200 07 01695  
 16,0    155    90    3200 07 01615  
 16,0    235    160    3200 07 01623  
 16,0    320    255    3200 07 01632  
 16,0    460    360    3200 07 01646  
 16,0    600    520    3200 07 01660  
 18,0    155    90    3200 07 01815  
 18,0    235    160    3200 07 01823  
 18,0    320    255    3200 07 01832  
 18,0    460    360    3200 07 01846  
 18,0    600    520    3200 07 01860  
 20,0    95    60    3200 07 02095  
 20,0    155    90    3200 07 02015  
 20,0    235    160    3200 07 02023  
 20,0    320    255    3200 07 02032  
 20,0    460    360    3200 07 02046  
 20,0    600    520    3200 07 02060  
 22,0    95    60    3200 07 02295  
 22,0    155    90    3200 07 02215  
 22,0    235    160    3200 07 02223  
 22,0    460    360    3200 07 02246  
 22,0    600    520    3200 07 02260  
 24,0    155    90    3200 07 02415  
 24,0    235    160    3200 07 02423  
 24,0    460    360    3200 07 02446  
 24,0    600    520    3200 07 02460  
 25,0    95    60    3200 07 02595  
 25,0    155    90    3200 07 02515  
 25,0    235    160    3200 07 02523  
 25,0    460    360    3200 07 02546  
 25,0    600    520    3200 07 02560  
 26,0    155    90    3200 07 02615  
 26,0    235    160    3200 07 02623  
 26,0    460    360    3200 07 02646  
 26,0    600    520    3200 07 02660  
 28,0    155    90    3200 07 02815  
 28,0    235    160    3200 07 02823  
 28,0    460    360    3200 07 02846  
 28,0    600    520    3200 07 02860  
 30  155  90  3200 07 03015
 30  235  160  3200 07 03023
 30  460  360  3200 07 03046
 30  600  520  3200 07 03060  
 32,0    95    60    3200 07 03295  
 32,0    155    90    3200 07 03215  
 32,0    235    160    3200 07 03223  
 32,0    460    360    3200 07 03246  
 32,0    600    520    3200 07 03260  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat