Mũi khoan thép HSS DIN 338

Mũi khoan thép xoắn HSS DIN 338
- Code 1100


Mũi khoan thép DIN HSS 338  là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 118°, tôi bằng hơi
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS DIN 338 : khoan thép thông thường, khoan gang


 Ø   L mm   L mm  
 mm   Overall   Spiral Flute   Part-No.  
 0,30  19  3  11000100030 
 0,40  20  5  11000100040 
 0,50  22  6  11000100050 
 0,60  24  7  11000100060 
 0,70  28  9  11000100070 
 0,80  30  10  11000100080 
 0,90  32  11  11000100090 
 1,00  34  12  11000100100 
 1,10  36  14  11000100110 
 1,20  38  16  11000100120 
 1,25  38  16  11000100125 
 1,30  38  16  11000100130 
 1,40  40  18  11000100140 
 1,50  40  18  11000100150 
 1,60  43  20  11000100160 
 1,70  43  20  11000100170 
 1,75  46  23  11000100175 
 1,80  46  23  11000100180 
 1,90  46  23  11000100190 
 2,00  49  24  11000100200 
 2,10  49  24  11000100210 
 2,20  53  27  11000100220 
 2,25  53  27  11000100225 
 2,30  53  27  11000100230 
 2,40  57  30  11000100240 
 2,50  57  30  11000100250 
 2,60  57  30  11000100260 
 2,70  61  33  11000100270 
 2,75  61  33  11000100275 
 2,80  61  33  11000100280 
 2,90  61  33  11000100290 
 3,00  61  33  11000100300 
 3,10  65  36  11000100310 
 3,20  65  36  11000100320 
 3,25  65  36  11000100325 
 3,30  65  36  11000100330 
 3,40  70  39  11000100340 
 3,50  70  39  11000100350 
 3,60  70  39  11000100360 
 3,70  70  39  11000100370 
 3,75  70  39  11000100375 
 3,80  75  43  11000100380 
 3,90  75  43  11000100390 
 4,10  75  43  11000100410 
 4,20  75  43  11000100420 
 4,25  75  43  11000100425 
 4,30  80  47  11000100430 
 4,40  80  47  11000100440 
 4,50  80  47  11000100450 
 4,60  80  47  11000100460 
 4,70  80  47  11000100470 
 4,75  80  47  11000100475 
 4,80  86  52  11000100480 
 4,90  86  52  11000100490 
 5,00  86  52  11000100500 
 5,10  86  52  11000100510 
 5,20  86  52  11000100520 
 5,25  86  52  11000100525 
 5,30  86  52  11000100530 
 5,40  93  57  11000100540 
 5,50  93  57  11000100550 
 5,60  93  57  11000100560 
 5,70  93  57  11000100570 
 5,75  93  57  11000100575 
 5,80  93  57  11000100580 
 5,90  93  57  11000100590 
 6,00  93  57  11000100600 
 6,10  101  63  11000100610 
 6,20  101  63  11000100620 
 6,25  101  63  11000100625 
 6,30  101  63  11000100630 
 6,40  101  63  11000100640 
 6,50  101  63  11000100650 
 6,60  101  63  11000100660 
 6,70  101  63  11000100670 
 6,75  109  69  11000100675 
 6,80  109  69  11000100680 
 6,90  109  69  11000100690 
 7,00  109  69  11000100700 
 7,10  109  69  11000100710 
 7,20  109  69  11000100720 
 7,25  109  69  11000100725 
 7,30  109  69  11000100730 
 7,40  109  69  11000100740 
 7,50  109  69  11000100750 
 7,60  117  75  11000100760 
 7,70  117  75  11000100770 
 7,75  117  75  11000100775 
 7,80  117  75  11000100780 
 7,90  117  75  11000100790 
 8,00  117  75  11000100800 
 8,10  117  75  11000100810 
 8,20  117  75  11000100820 
 8,25  117  75  11000100825 
 8,30  117  75  11000100830 
 8,40  117  75  11000100840 
 8,50  117  75  11000100850 
 8,60  125  81  11000100860 
 8,70  125  81  11000100870 
 8,75  125  81  11000100875 
 8,80  125  81  11000100880 
 8,90  125  81  11000100890 
 9,00  125  81  11000100900 
 9,10  125  81  11000100910 
 9,20  125  81  11000100920 
 9,25  125  81  11000100925 
 9,30  125  81  11000100930 
 9,40  125  81  11000100940 
 9,50  125  81  11000100950 
 9,60  133  87  11000100960 
 9,70  133  87  11000100970 
 9,75  133  87  11000100975 
 9,80  133  87  11000100980 
 9,90  133  87  11000100990 
 10,00  133  87  11000101000 
 10,10  133  87  11000101010 
 10,20  133  87  11000101020 
 10,25  133  87  11000101025 
 10,30  133  87  11000101030 
 10,40  133  87  11000101040 
 10,50  133  87  11000101050 
 10,60  142  94  11000101060 
 10,70  142  94  11000101070 
 10,75  142  94  11000101075 
 10,80  142  94  11000101080 
 10,90  142  94  11000101090 
 11,00  142  94  11000101100 
 11,10  142  94  11000101110 
 11,20  142  94  11000101120 
 11,25  142  94  11000101125 
 11,30  142  94  11000101130 
 11,40  142  94  11000101140 
 11,50  142  94  11000101150 
 11,60  151  101  11000101160 
 11,70  151  101  11000101170 
 11,75  151  101  11000101175 
 11,80  151  101  11000101180 
 11,90  151  101  11000101190 
 12,00  151  101  11000101200 
 12,10  151  101  11000101210 
 12,20  151  101  11000101220 
 12,25  151  101  11000101225 
 12,30  151  101  11000101230 
 12,40  151  101  11000101240 
 12,50  151  101  11000101250 
 12,60  151  101  11000101260 
 12,70  151  101  11000101270 
 12,75  151  101  11000101275 
 12,80  151  101  11000101280 
 12,90  151  101  11000101290 
 13,00  151  101  11000101300 
 13,50  160  108  11000101350 
 14,00  160  108  11000101400 
 14,50  169  114  11000101450 
 15,00  169  114  11000101500 
 15,50  178  120  11000101550 
 16,00  178  120  11000101600 
 16,50  184  125  11000101650 
 17,00  184  125  11000101700 
 17,50  191  130  11000101750 
 18,00  191  130  11000101800 
 18,50  198  135  11000101850 
 19,00  198  135  11000101900 
 19,50  205  140  11000101950 
 20,00  205  140  11000102000 

Mũi khoan thép xoắn HSS DIN 338  - Code 1100SB


Mũi khoan thép xoắn HSS DIN 338  là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 118°, tôi bằng hơi
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS DIN 338 : khoan thép thông thường, khoan gang


 Ø   L mm   L mm  
 mm    Overall  Flute   Wallet    Part-No.  
 1,00  34  12  3  11000730100 
 1,50  40  18  3  11000730150 
 2,00  49  24  3  11000730200 
 2,50  57  30  3  11000730250 
 3,00  61  33  3  11000730300 
 3,10  65  36  3  11000730310 
 3,20  65  36  3  11000730320 
 3,30  65  36  3  11000730330 
 3,50  70  39  2  11000720350 
 4,00  75  43  2  11000720400 
 4,10  75  43  2  11000720410 
 4,20  75  43  2  11000720420 
 4,50  80  47  2  11000720450 
 4,80  86  52  2  11000720480 
 5,00  86  52  2  11000720500 
 5,10  86  52  1  11000700510 
 5,20  86  52  1  11000700520 
 5,50  93  57  1  11000700550 
 6,00  93  57  1  11000700600 
 6,50  101  63  1  11000700650 
 6,80  109  69  1  11000700680 
 7,00  109  69  1  11000700700 
 7,50  109  69  1  11000700750 
 8,00  117  75  1  11000700800 
 8,50  117  75  1  11000700850 
 9,00  125  81  1  11000700900 
 9,50  125  81  1  11000700950 
 10,00  133  87  1  11000701000 
 10,20  133  87  1  11000701020 
 10,50  133  87  1  11000701050 
 11,00  142  94  1  11000701100 
 11,50  142  94  1  11000701150 
 12,00  151  101  1  11000701200 
 12,50  151  101  1  11000701250 
 13,00  151  101  1  11000701300 

Mũi khoan thép xoắn HSS DIN 338 - Chuôi giảm
- Code 1109

Mũi khoan thép HSS DIN 338  là thép gió, chuôi thẳng, chiều dài tiêu chuẩn, cắt bên phải, góc mũi 118°, tôi bằng hơi
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS DIN 338 : khoan kim loại thông dụng như khoan thép, khoan gang


 Ø   L mm   L mm   Ø x L mm  
 mm   Overall   Flute    Shank    Part-No.  
 10,50  133  87  10x30  11090101050 
 11,00  142  94  10x30  11090101100 
 11,50  142  94  10x30  11090101150 
 12,00  151  101  10x30  11090101200 
 12,50  151  101  10x30  11090101250 
 13,00  151  101  10x30  11090101300 
 13,50  160  108  10x30  11090101350 
 14,00  160  108  10x30  11090101400 
 14,50  169  114  10x30  11090101450 
 15,00  169  114  10x30  11090101500 
 15,50  178  120  10x30  11090101550 
 16,00  178  120  10x30  11090101600 
 16,50  184  125  13x35  11090101650 
 17,00  184  125  13x35  11090101700 
 17,50  191  130  13x35  11090101750 
 18,00  191  130  13x35  11090101800 
 18,50  198  135  13x35  11090101850 
 19,00  198  135  13x35  11090101900 
 19,50  205  140  13x35  11090101950 
 20,00  205  140  13x35  11090102000 

Code 1109 SB / Đóng gói riêng

 Ø   L mm   L mm   Ø x L mm  
 mm   Overall   Flute    Shank    Part-No.  
 10,50  133  87  10x30  11090701050 
 11,00  142  94  10x30  11090701100 
 11,50  142  94  10x30  11090701150 
 12,00  151  101  10x30  11090701200 
 12,50  151  101  10x30  11090701250 
 13,00  151  101  10x30  11090701300 
 13,50  160  108  10x30  11090701350 
 14,00  160  108  10x30  11090701400 
 14,50  169  114  10x30  11090701450 
 15,00  169  114  10x30  11090701500 
 15,50  178  120  10x30  11090701550 
 16,00  178  120  10x30  11090701600 
 16,50  184  125  13x35  11090701650 
 17,00  184  125  13x35  11090701700 
 17,50  191  130  13x35  11090701750 
 18,00  191  130  13x35  11090701800 
 18,50  198  135  13x35  11090701850 
 19,00  198  135  13x35  11090701900 
 19,50  205  140  13x35  11090701950 
 20,00  205  140  13x35  11090702000 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat