Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225

Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225
- Code 4400

dung cu lap khuon taro ngoai DIN 225

Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225 làm từ kẽm đúc áp lực.
Ứng dụng của dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225 : dùng cho các dụng cụ khuôn tròn
Đơn vị đóng gói: đóng gói rời

 mm    M - MF    G    lose / bulk  
 Size    Measure    For Die Size    For Die Size    Part-No.  
 0    16 x 5    M 1 - M 2,6    -   4400 15 01605  
 1    20 x 5    M 3 - M 4    -   4400 15 02005  
 2    20 x 7    M 4,5 - M 6    -   4400 15 02007  
 3    25 x 9    M 7 - M 9    1/16    4400 15 02509  
 4    30 x 11    M 10 - M 11    1/8    4400 15 03011  
 5    38 x 10    MF 12 - MF 14    1/4    4400 15 03810  
 5b    38 x 14    M 12 - M 14    -   4400 15 03814  
 6    45 x 14    MF 16 - M 20    3/8 - 1/2    4400 15 04514  
 6b    45 x 18    M 16 - M 20    -   4400 15 04518  
 7    55 x 16    MF 22 - M 24    5/8 - 3/4    4400 15 05516  
 7b    55 x 22    M 22 - M 24    -   4400 15 05522  
 8    65 x 18    MF 27 - M 36    7/8 - 1    4400 15 06518  
 8b    65 x 25    M 27 - M 36    -   4400 15 06525  

Code 4400 SB / bao gói riêng


Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225
Đơn vị đóng gói
với 1 cái trong 1 bao riêng

 mm    M - MF    G  
 Size    Measure    For Die Size    For Die Size    Part-No.  
 1    20 x 5    M 3 - M 4    -   4400 07 02005  
 2    20 x 7    M 4,5 - M 6    -   4400 07 02007  
 3    25 x 9    M 7 - M 9    1/16    4400 07 02509  
 4    30 x 11    M 10 - M 11    1/8    4400 07 03011  
 5b    38 x 14    M 12 - M 14    -   4400 07 03814  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat