Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373

mui khoet loe TiN-coated HSS DIN 373
Code 1706 • 1707 • 1708/ màu sáng
Code 1716 • 1717 • 1718 / TiN-coated
Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373  thép gió, 3 răng cắt, góc đối diện 180°

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373
Đơn vị đóng gói
bis / up to M 12 = 1 St.

Code 1706 / Code 1716

For thread  Countersink-Ø    Pilot-Ø    Shank-Ø    Total length    Part-No.    Part-No.  
 M3   6,0   3,2   5,0   71,0   17060300300   17160300300 
 M4   8,0   4,3   5,0   71,0   17060300400   17160300400 
 M5   10,0   5,3   8,0   80,0   17060300500   17160300500 
 M6   11,0   6,4   8,0   80,0   17060300600   17160300600 
 M8   15,0   8,4   12,5   100,0   17060300800   17160300800 
 M10   18,0   10,5   12,5   100,0   17060301000   17160301000 
 M12   20,0   13,0   12,5   100,0   17060301200   17160301200 

Code 1707 / Code 1717: Loại trung bình cho lỗ khoan xuyên


 mm    mm    mm    mm  
 For thread    Countersink-Ø    Pilot-Ø    Shank-Ø    Total length    Part-No.    Part-No.  
 M3   6,0   3,4   5,0   71,0   17070300300   17170300300 
 M4   8,0   4,5   5,0   71,0   17070300400   17170300400 
 M5   10,0   5,5   8,0   80,0   17070300500   17170300500 
 M6   11,0   6,6   8,0   80,0   17070300600   17170300600 
 M8   15,0   9,0   12,5   100,0   17070300800   17170300800 
 M10   18,0   11,0   12,5   100,0   17070301000   17170301000 
 M12   20,0   13,5   12,5   100,0   17070301200   17170301200 

 Code 1708 / Code 1718  


 mm    mm    mm    mm  
 For thread    Countersink-Ø    Pilot-Ø    Shank-Ø    Total length    Part-No.    Part-No.  
 M3   6,0   2,5   5,0   71,0   17080300300   17180300300 
 M4   8,0   3,3   5,0   71,0   17080300400   17180300400 
 M5   10,0   4,2   8,0   80,0   17080300500   17180300500 
 M6   11,0   5,0   8,0   80,0   17080300600   17180300600 
 M8   15,0   6,8   12,5   100,0   17080300800   17180300800 
 M10   18,0   8,5   12,5   100,0   17080301000   17180301000 
 M12   20,0   10,2   12,5   100,0   17080301200   17180301200 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat