Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4
- Code 2610

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4 với PGM Certification-Mark là mũi khoan búa cao cấp với chất lượng đầu cacbua cứng hơn, đầu khoan tâm đường kính từ 5,0mm, thoát phoi nhanh nhờ 4 rãnh thoát phoi. Đầu mũi cacbua vonfram hàn thau chịu nhiệt cao
Ứng dụng của mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4 : Phù hợp với tất cả các máy khoan búa chuôi gài SDS-plus và máy khoan Hilti. Có thể khoan gạch, bê tông và bê tông cốt thép, đá tư nhiên và nhân tạo

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4
Đơn vị đóng gói
bis / up to 26,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 3,5    110    50    2610 05 03511  
 4,0    110    50    2610 05 04011  
 4,0    160    100    2610 05 04016  
 5,0    110    50    2610 05 05011  
 5,0    160    100    2610 05 05016  
 5,0    210    150    2610 05 05021  
 5,5    110    50    2610 05 05501  
 5,5    160    100    2610 05 05516  
 6,0    110    50    2610 05 06011  
 6,0    160    100    2610 05 06016  
 6,0    210    150    2610 05 06021  
 6,0    260    200    2610 05 06026  
 6,0    460    400    2610 05 06046  
 6,5    110    50    2610 05 06511  
 6,5    160    100    2610 05 06516  
 6,5    210    150    2610 05 06521  
 6,5    260    200    2610 05 06526  
 6,5    310    250    2610 05 06531  
 7,0    110    50    2610 05 07011  
 7,0    160    100    2610 05 07016  
 7,0    210    150    2610 05 07021  
 8,0    110    50    2610 05 08011  
 8,0    160    100    2610 05 08016  
 8,0    210    150    2610 05 08021  
 8,0    260    200    2610 05 08026  
 8,0    310    250    2610 05 08031  
 8,0    460    400    2610 05 08046  
 8,0    610    550    2610 05 08061  
 10,0    110    50    2610 05 10011  
 10,0    160    100    2610 05 10016  
 10,0    210    150    2610 05 10021  
 10,0    260    200    2610 05 10026  
 10,0    310    250    2610 05 10031  
 10,0    460    400    2610 05 10046  
 10,0    610    550    2610 05 10061  
 10,0    1000    950    2610 05 10010  
 12,0    160    100    2610 05 12016  
 12,0    210    150    2610 05 12021  
 12,0    260    200    2610 05 12026  
 12,0    310    250    2610 05 12031  
 12,0    460    400    2610 05 12046  
 12,0    610    550    2610 05 12060  
 12,0    1000    950    2610 05 12010  
 14,0    160    100    2610 05 14016  
 14,0    210    150    2610 05 14021  
 14,0    260    200    2610 05 14026  
 14,0    310    250    2610 05 14031  
 14,0    460    400    2610 05 14046  
 14,0    610    550    2610 05 14060  
 14,0    1000    950    2610 05 14010  
 15,0    160    100    2610 05 15016  
 15,0    260    200    2610 05 15026  
 16,0    160    100    2610 05 16016  
 16,0    210    150    2610 05 16021  
 16,0    310    250    2610 05 16031  
 16,0    460    400    2610 05 16046  
 16,0    610    550    2610 05 16061  
 16,0    1000    950    2610 05 16010  
 18,0    200    150    2610 05 18020  
 18,0    250    200    2610 05 18025  
 18,0    300    250    2610 05 18030  
 18,0    450    400    2610 05 18045  
 18,0    600    550    2610 05 18060  
 18,0    1000    950    2610 05 18010  
 20,0    200    150    2610 05 20020  
 20,0    300    250    2610 05 20030  
 20,0    450    400    2610 05 20045  
 20,0    600    550    2610 05 20060  
 20,0    1000    950    2610 05 20010  
 22,0    250    200    2610 05 22025  
 22,0    300    250    2610 05 22030  
 22,0    450    400    2610 05 22045  
 22,0    600    550    2610 05 22060  
 22,0    1000    950    2610 05 22010  
 24,0    250    200    2610 05 24025  
 24,0    450    400    2610 05 24045  
 25,0    450    400    2610 05 25045  
 26,0    250    200    2610 05 26025  
 26,0    450    400    2610 05 26045  

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-treme4
- Code 2610 - Big-Pack với 10 or 5 pcs.Đơn vị đóng gói
bis / up to 12,0 x 260 mm = 10 St.
bis / up to 12,0 x 310 mm = 5 St.
bis / up to 14,0 x 260 mm = 5 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm     Overall     Flute    Qty / Pack    Part-No.  
 5,0    110    50    10    2610 09 05011  
 5,0    160    100    10    2610 09 05016  
 5,5    110    50    10    2610 09 05511  
 5,5    160    100    10    2610 09 05516  
 6,0    110    50    10    2610 09 06011  
 6,0    160    100    10    2610 09 06016  
 6,0    210    150    10    2610 09 06021  
 6,0    260    200    10    2610 09 06026  
 6,5    110    50    10    2610 09 06511  
 6,5    160    100    10    2610 09 06516  
 6,5    210    150    10    2610 09 06521  
 6,5    260    200    10    2610 09 06526  
 8,0    110    50    10    2610 09 08011  
 8,0    160    100    10    2610 09 08016  
 8,0    210    150    10    2610 09 08021  
 8,0    260    200    10    2610 09 08026  
 10,0    110    50    10    2610 09 10011  
 10,0    160    100    10    2610 09 10016  
 10,0    210    150    10    2610 09 10021  
 10,0    260    200    10    2610 09 10026  
 10,0    310    250    5    2610 09 10031  
 12,0    160    100    10    2610 09 12016  
 12,0    210    150    10    2610 09 12021  
 12,0    260    200    10    2610 09 12026  
 12,0    310    250    5    2610 09 12031  
 14,0    160    100    5    2610 09 14016  
 14,0    210    150    5    2610 09 14021  
 14,0    260    200    5    2610 09 14026  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat