Mũi khoan khung gỗ trục tròn

Mũi khoan khung gỗ trục tròn
- Code 3120

Mũi khoan khung gỗ trục tròn

Mũi khoan khung gỗ trục tròn là mũi khoan xoắn với chuôi dài và đầu mũi đặc biệt, rãnh thoát phoi lớn
Ứng dụng của mũi khoan khung gỗ trục tròn : Khoan phía trong và ngoài khung gỗ trong 1 bước, khoan dầm xà gỗ, tấm gỗ cứng
Lưu ý đặt mũi khoan vào chi tiết gia công trước khi khoan để tránh nguy hiểm

Mũi khoan khung gỗ trục tròn

Đơn vị đóng gói
bis / up to 30,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm  
 mm    Overall    Part-No.  
 6,0    400    3120 07 00640  
 6,0    600    3120 07 00660  
 8,0    400    3120 07 00840  
 8,0    600    3120 07 00860  
 10,0    400    3120 07 01040  
 10,0    600    3120 07 01060  
 12,0    400    3120 07 01240  
 12,0    600    3120 07 01260  
 13,0*    400    3120 07 01340  
 14,0    400    3120 07 01440  
 14,0    600    3120 07 01460  
 16,0    400    3120 07 01640  
 16,0    600    3120 07 01660  
 17,0*    400    3120 07 01740  
 18,0    400    3120 07 01840  
 18,0    600    3120 07 01860  
 20,0    400    3120 07 02040  
 20,0    600    3120 07 02060  
 21,0*    400    3120 07 02140  
 22,0    400    3120 07 02240  
 22,0    600    3120 07 02260  
 24,0    400    3120 07 02440  
 24,0    600    3120 07 02460  
 26,0    400    3120 07 02640  
 26,0    600    3120 07 02660  
 28,0    400    3120 07 02840  
 28,0    600    3120 07 02860  
 30,0    400    3120 07 03040  
 30,0    600    3120 07 03060  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat