Mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5
- Code 2611

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5 với đầu mũi bằng cacbua vonfram, 4 cạnh cắt giúp khaon nhẹ nhàng, không kẹt. Khoan bê tông với cốt thép
Ứng dụng của mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5 : Phù hợp với tất cả các máy khoan búa chuôi gài SDS-plusvà máy khoan Hilti, khoan gạch, bê tông và bê tông cốt thép

Mũi khoan bê tông SDS-plus X-tra5

Đơn vị đóng gói
bis / up to 14,0 mm Ø = 1 St.

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall     Flute    Part-No.  
 5,0    110    50    2611 05 05011  
 5,0    160    100    2611 05 05016  
 5,0    210    150    2611 05 05021  
 5,5    110    50    2611 05 05511  
 5,5    160    100    2611 05 05516  
 6,0    115    50    2611 05 06011  
 6,0    165    100    2611 05 06016  
 6,0    215    150    2611 05 06021  
 6,0    265    200    2611 05 06026  
 6,5    115    50    2611 05 06511  
 6,5    165    100    2611 05 06516  
 6,5    265    200    2611 05 06526  
 7,0    115    50    2611 05 07011  
 7,0    165    100    2611 05 07016  
 8,0    115    50    2611 05 08011  
 8,0    165    100    2611 05 08016  
 8,0    215    150    2611 05 08021  
 8,0    265    200    2611 05 08026  
 8,0    365    300    2611 05 08036  
 8,0    465    400    2611 05 08046  
 10,0    115    50    2611 05 10011  
 10,0    165    100    2611 05 10016  
 10,0    215    150    2611 05 10021  
 10,0    265    200    2611 05 10026  
 10,0    365    300    2611 05 10036  
 10,0    465    400    2611 05 10046  
 12,0    165    100    2611 05 12016  
 12,0    215    150    2611 05 12021  
 12,0    265    200    2611 05 12026  
 12,0    365    300    2611 05 12036  
 12,0    465    400    2611 05 12046  
 14,0    165    100    2611 05 14016  
 14,0    215    150    2611 05 14021  
 14,0    265    200    2611 05 14026  
 14,0    365    300    2611 05 14036  
 14,0    465    400    2611 05 14046  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat