Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814

Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814
- Code 4300

Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814

Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814 là chìa taro điều chỉnh được, làm từ kẽm đúc áp lực, đầu cặp được tôi cứng
Ứng dụng của dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814 : Dùng cho các dụng cụ chuôi vuông

Đơn vị đóng gói: đóng gói rời

 mm    M - MF    G    lose / bulk  
 Size    Length    For Tap Size    For Tap Size    Part-No.  
 0    130    M 1 -8    -   4300 15 00000  
 1    180    M 1 - 10    -   4300 15 00010  
 1 ½    180    M 1 - 12    1/8    4300 15 00015  
 2    280    M 4 - 12    1/8 - 3/8    4300 15 00020  
 3    380    M 5 - 20    1/8 - 1/2    4300 15 00030  
 4    500    M 11 - 27    1/8 - 3/4    4300 15 00040  
 5    700    M 13 - 32    1/4 - 1    4300 15 00050  

Code 4300 SB / bao gói riêng

Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814

Đơn vị đóng gói
với 1 cái trong bao gói riêng


 mm    M - MF    G  
 Size    Length    For Tap Size     For Tap Size   Part-No.  
 0    130    M  1 -8    -   4300 07 00000  
 1    180    M  1 - 10    -   4300 07 00010  
 1 ½    180    M  1 - 12     1/8  4300 07 00015  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat