Mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại laser

Mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại laser
- Code 2250 • 2251 • 2252


Mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại laser

Mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại laser là mũi khoan va đập cao cấp với đầu mũi cacbua 130°, milled flute, màu đen, bề mặt đánh bóng . Phù hợp cho các công việc thi công
Ứng dụng của mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại lase : dùng cho máy khoan búa xoay chuyên nghiệp
Mũi khoan bê tông hợp kim TCT - Loại laser

Đơn vị đóng gói
bis / up to 20,0 mm Ø = 1 St.


 Ø    Ø    L mm  
 mm    inch    Overall    Part-No.  
 3,0    1/8    70    2250 07 00300  
 4,0    5/32    75    2250 07 00400  
 5,0    3/16    85    2250 07 00500  
 5,5    7/32    85    2250 07 00550  
 6,0    15/64    100    2250 07 00600  
 6,5    1/4    100    2250 07 00650  
 7,0    9/32    100    2250 07 00700  
 8,0    5/16    120    2250 07 00800  
 9,0    11/32    120    2250 07 00900  
 10,0    3/8    120    2250 07 01000  
 12,0    15/32    150    2250 07 01200  
 13,0    1/2    150    2250 07 01300  
 14,0    9/16    150    2250 07 01400  
 16,0    5/8    150    2250 07 01600  
 5,0    3/16    150    2251 07 00500  
 5,5    7/32    150    2251 07 00550  
 6,0    15/64    150    2251 07 00600  
 6,5    1/4    150    2251 07 00650  
 8,0    5/16    200    2251 07 00800  
 10,0    3/8    200    2251 07 01000  
 12,0    15/32    200    2251 07 01200  
 14,0    9/16    200    2251 07 01400  
 6,0    15/64    400    2252 07 00600  
 8,0    5/16    400    2252 07 00800  
 10,0    3/8    400    2252 07 01000  
 12,0    1/2    400    2252 07 01200  
 14,0    9/16    400    2252 07 01400  
 16,0    5/8    400    2252 07 01600  
 18,0    11/16    400    2252 07 01800  
 20,0    25/32    400    2252 07 02000  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat