Lưỡi cưa lỗ - mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS-E (Co8)

Lưỡi cưa lỗ – mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS-E (Co8) hợp kim Cobalt - Code 1901

Mũi khoét lỗ  Bi-Metal HSS-E

Răng lưỡi bằng thép gió Bi-Metal HSS-Co 8% hàn trên thân ống thép đặc biệt, bước răng thay đổi để giảm rung, cắt nhẹ nhàng. Chiều sâu cắt 38 mm.
Ứng dụng
Hợp kim đặc biệt, giúp khoét lỗ - cưa lỗ chính xác. Dùng cho thép, thép inox (V2A and V4A) dày hơn 1mm


Ø  
 Ø  
 mm  
inch  
 Part-No.  
 16  
 5/8  
 1901 09 00016  
 19  
 3/4  
 1901 09 00019  
 20  
 -
 1901 09 00020  
 22  
 7/8  
 1901 09 00022  
 25  
 1  
 1901 09 00025  
 27  
 -
 1901 09 00027  
 29  
 -
 1901 09 00029  
 30  
 1 3/16  
 1901 09 00030  
 32  
 1 1/4  
 1901 09 00032  
 35  
 1 3/8  
 1901 09 00035  
 38  
 1 1/2  
 1901 09 00038  
 40  
 1 9/16  
 1901 09 00040  
 44  
 1 3/4  
 1901 09 00044  
 48  
 1 7/8  
 1901 09 00048  
 51  
 2  
 1901 09 00051  
 54  
 2 1/8  
 1901 09 00054  
 57  
 2 1/4  
 1901 09 00057  
 60  
 2 3/8  
 1901 09 00060  
 64  
 2 1/2  
 1901 09 00064  
 65  
 2 9/16  
 1901 09 00065  
 68  
 2 11/16  
 1901 09 00068  
 73  
 2 7/8  
 1901 09 00073  
 76  
 3  
 1901 09 00076  
 79  
 3 1/8  
 1901 09 00079  
 83  
 3 1/4  
 1901 09 00083  
 86  
 3 3/8  
 1901 09 00086  
 89  
 3 1/2  
 1901 09 00089  
 92  
 3 5/8  
 1901 09 00092  
 98  
 3 7/8  
 1901 09 00098  
 102  
 4  
 1901 09 00102  
 108  
 4 1/4  
 1901 09 00108  
 127  
 5  
 1901 09 00127  
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat