Lưỡi cưa lỗ - mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS


Lưỡi cưa lỗ - mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS - Code 1900


Mũi khoét lỗ Bi-metal HSS

Răng lưỡi cưa lỗ làm bằng thép gió hàn trên thân ống thép đặc biệt, bước răng thay đổi để giảm rung, cắt nhẹ nhàng và ít sinh nhiệt khi cắt

Ứng dụng
Khoét lỗ - cưa lỗ trên tấm théo đặc, nhôm, nhựa, gỗ, gỗ ép…

 Ø  
 Ø  
 mm  
 inch  
 Part-No.  
 14  
 9/16  
 1900 09 00014  
 16  
 5/8  
 1900 09 00016  
 17  
 11/16  
 1900 09 00017  
 19  
 3/4  
 1900 09 00019  
 20  
 -
 1900 09 00020  
 21  
 13/16  
 1900 09 00021  
 22  
 7/8  
 1900 09 00022  
 24  
 15/16  
 1900 09 00024  
 25  
 1  
 1900 09 00025  
 27  
 -
 1900 09 00027  
 29  
 -
 1900 09 00029  
 30  
 1 3/16  
 1900 09 00030  
 32  
 1 1/4  
 1900 09 00032  
 33  
 1 5/16  
 1900 09 00033  
 35  
 1 3/8  
 1900 09 00035  
 37  
 1 7/16  
 1900 09 00037  
 38  
 1 1/2  
 1900 09 00038  
 40  
 1 9/16  
 1900 09 00040  
 41  
 1 5/8  
 1900 09 00041  
 43  
 1 11/16  
 1900 09 00043  
 44  
 1 3/4  
 1900 09 00044  
 45  
 -
 1900 09 00045  
 46  
 1 13/16  
 1900 09 00046  
 48  
 1 7/8  
 1900 09 00048  
 50  
 -
 1900 09 00050  
 51  
 2  
 1900 09 00051  
 52  
 2 1/16  
 1900 09 00052  
 54  
 2 1/8  
 1900 09 00054  
 55  
 -
 1900 09 00055  
 56  
 -
 1900 09 00056  
 57  
 2 1/4  
 1900 09 00057  
 59  
 2 5/16  
 1900 09 00059  
 60  
 2 3/8  
 1900 09 00060  
 62*  
 -
 1900 09 00062  
 64  
 2 1/2  
 1900 09 00064  
 65  
 2 9/16  
 1900 09 00065  
 67  
 2 5/8  
 1900 09 00067  
 68  
 2 11/16  
 1900 09 00068  
 70  
 2 3/4  
 1900 09 00070  
 73  
 2 7/8  
 1900 09 00073  
 75  
 -
 1900 09 00075  
 76  
 3  
 1900 09 00076  
 79  
 3 1/8  
 1900 09 00079  
 83  
 3 1/4  
 1900 09 00083  
 86  
 3 3/8  
 1900 09 00086  
 89  
 3 1/2  
 1900 09 00089  
 92  
 3 5/8  
 1900 09 00092  
 95  
 3 3/4  
 1900 09 00095  
 98  
 3 7/8  
 1900 09 00098  
 100*  
 -
 1900 09 00100  
 102  
 4  
 1900 09 00102  
 105  
 4 1/8  
 1900 09 00105  
 108  
 4 1/4  
 1900 09 00108  
 111  
 4 3/8  
 1900 09 00111  
 114  
 4 1/2  
 1900 09 00114  
 121  
 4 3/4  
 1900 09 00121  
 127  
 5  
 1900 09 00127  
 133  
 5 1/4  
 1900 09 00133  
 140  
 5 1/2  
 1900 09 00140  
 146*  
 5 3/4  
 1900 09 00146  
 152  
 6  
 1900 09 00152  
 168  
 6 5/8  
 1900 09 00168  
 177*  
 -
 1900 09 00177  
 210  
 8 9/32  
 1900 09 00210  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat